Postępowanie: Półka górna kotła WR 10

Terminy:
Składanie ofert: 18-05-2018 08:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Witam serdecznie
Zapraszamy do złożenia oferty na półkę górną "120" RTW - 2 kpl.,kotła WR -010 ( z kątownika z/g), lewa i prawa strona z nakrętkami na podstawie rysunku Z-05-R06-00.00
Na kryterium wyboru oferty będą miały wpływ: cena, koszty i termin dostawy, rodzaj i termin płatności.

Pozdrawiam
Justyna Janik-Sarnecka
502 435 874
Mistrz ds. ciepłowni
Zakład Gospodarki Cieplnej
ul. Ciepła 2

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. 11 listopada 17, 56-400 Oleśnica
NIP: 911-000-49-37

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
11 Listopada 17
56-400 Oleśnica

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Półka górna "120" RTW Półka górna "120" RTW 2 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - Proszę podać termin dostawy (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew minimum 14 dni, proszę potwierdzić jaki będzie termin. (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość