Postępowanie: Zbiornik sprężonego powietrza

Robert Rogowski
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Terminy:
Składanie ofert: 18-05-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Warunki realizacji:
Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
Termin realizacji - do 14 dni od dnia zamówienia
Dostawa - na koszt Dostawcy

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.
2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.
3. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

Miejsce dostawy towaru:
Magazyn Oddziału
ul. Białowieska 23
71-010 Szczecin

Dodatkowe pytania dotyczące materiałów proszę kierować: Robert Rogowski tel . 695-320-610

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 679 19 00 lub e-mail: cwk@opennexus.com

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie
Białowieska 23
71-010 Szczecin

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zbiornik sprężonego powietrza o poj. 75 litrów (D-306; L-1120; nieprzelotowy; króciec na dennicy 1/2'' wew.; króciec spustowy 3/4'') - 1 szt. - (0)
2 Zbiornik sprężonego powietrza o poj. 250 litrów (D-498; L-1410; przelotowy; 2 x króciec na dennicy 1'' wew.; króciec spustowy 1'') -

Zbiorniki 9, 30 i 25 [...].pdf

2 szt. - (0)
3 Zbiornik sprężonego powietrza o poj. 9 litrów (D-165; L-477; nieprzelotowy; króciec na dennicy 1/2'' wew.; króciec spustowy 1/2'' wew.) -

Zbiorniki 9, 30 i 25 [...].pdf

2 szt. - (0)
4 Zbiornik sprężonego powietrza trójkomorowy 7+3+1 (L-502 mm (długość całkowita)/375 mm (długość zbiornika poj. 3 litrów)/245 mm (długość zbiornika poj. 1 litra); średnica D-191 mm) -

SKMBT_22318050813320 [...].pdf

zbiornik 1+3+7.pdf

2 szt. - (0)
5 Zbiornik sprężonego powietrza o poj. 57 litrów (D-300; L-880; przelotowy; króciec na dennicy 1'' wew.; króciec spustowy 3/4'') - 1 szt. - (0)
6 Zbiornik sprężonego powietrza o poj. 30 litrów (D-171; L-1465; nieprzelotowy; króciec na dennicy 1'' zew.; 2 x króciec spustowy 1'' zew.) -

Zbiorniki 9, 30 i 25 [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 14 dni od dnia zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość