Postępowanie: Usługi rzeczoznawcy- Rozeznanie rynku

Terminy:
Składanie ofert: 21-05-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie wyceny sprzętu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający udokumentowane uprawnienia – certyfikaty, potwierdzone wpisem na listę rzeczoznawców. Do oferty wymagane jest załączenie certyfikatu rzeczoznawcy oraz aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis właściwego rejestru gospodarczego. Miejscem realizacji usługi jest Oczyszczalnia ścieków- Jaroszewo 1 b, 88-400 Żnin.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Oczyszczalnia ścieków
Jaroszewo 1 b
88-400 Żnin

Komunikaty

2018-05-18 08:05 Mateusz Piechowiak Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie oceny stanu technicznego oraz wycena sprzętu Zakres usługi obejmuje wycenę następującego sprzętu: - Forschnith FK 250 ST-5, rok produkcji: 1987 r., - Zeppelin Z216, rok produkcji 1985 r., - Białoruś 2621A, rok produkcji 1978 r.. Ponadto cena usługi uwzględniać musi koszt związany z dojazdem do siedziby Zamawiającego. 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin realizacji - proszę określić (0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość