Postępowanie: Dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Agnieszka Ławniczak
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze Oddział: Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Terminy:
Składanie ofert: 18-05-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Zamówienie podzielone zostało na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę również w formie pisemnej na formularzu oferty wg załącznika nr 1. Oprócz tego musi dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań wg załącznika nr 4. Skan załącznika nr 1 oraz załącznika nr 4 należy dołączyć do wersji elektronicznej oferty.

Kryteriami oceny ofert są:
1. cena brutto oferty - waga 80%,
2. termin realizacji - waga 20%.

Warunki stawiane Wykonawcom opisane zostały w zapytaniu ofertowym z dnia 09.05.2018 r. natomiast szczegółowy opis przedmiotu w podziale na czę sci zaweeira załącznik nr 2.

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Program "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim".

Adres dostawy

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
Traygutta 2
58-400 Kamienna Góra

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Część I - tablica szkolna biała suchościeralna Załącznik nr 2 2 szt. - (0)
2 Część I - tablica flipchart Załącznik nr 2 2 szt. - (0)
3 Część II - modele sprzętów i urządzeń do składowania Załącznik nr 2 1 szt. - (0)
4 Część II - modele sprzętów do pakowania i zabezpieczania ładunków Załącznik nr 2 1 szt. - (0)
5 Część III - filmy dydaktyczne Załącznik nr 2 2 szt. - (0)
6 Część III - filmy i prezentacje multimedialne związane ze środkami transportu Załącznik nr 2 2 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin realizacji - do 7 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Termin realizacji - od 8 do 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - od 15 do 21 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość