Postępowanie: Zaprawa renowacyjno-naprawcza REBET

Terminy:
Składanie ofert: 17-04-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę zaprawy renowacyjno-naprawczej REBET.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. Postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o.
Mickiewicza 22 a
88-400 Żnin

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zaprawa renowacyjno-naprawcza REBET 25 kg Mineralna zaprawa renowacyjno naprawcza do hydroizolacji i renowacji zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków i konstrukcji podziemnych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, temperatura stosowania od -5°C do +30°C, z atestem higienicznym do stosowania w konstrukcjach mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, 10 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy 15% 3 dni od daty otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy 15% Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności 10% przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość