Postępowanie: Dostawa kart zbliżeniowych RFID z nadrukowanym UID

Iwona Rogaczewska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Oddział: Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Terminy:
Składanie ofert: 17-04-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Warunki zamówienia :
1. Dostawa: na koszt Wykonawcy. 
2. Sposób zapłaty: 30 dni od daty otrzymania faktury, 
dane do faktury :
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
NIP 896-000-47-80
3. TERMIN DOSTAWY: do 5 dni od daty wysłania zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne,
a w szczególności odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie odnowiony (refubrished), nie pochodził z recyklingu,
pochodzi z bieżącej produkcji.
5. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
6. Gwarancja - 24 miesiące
7. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław w godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

KWP WROCŁAW
Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 karty zbliżeniowe RFID z nadrukowanym UID typ Unique 125kHz, pamięć 64 bity tylko odczyt, wymiary 86 mm x 54 mm grubość minimum 0,76 mm - 1000 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość