Postępowanie: Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego - remont kanałów w hali napraw na torach-112,118,120 oraz kanału zapadni trakcyjnej.

Paweł Jankiewicz
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Terminy:
Składanie ofert: 17-04-2018 07:55:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Kosztorysy oraz przedmiary robót należny wykonać oddzielnie na dany tor.
Dokumentacje należny przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz na płycie CD- 1 szt.
Termin wykonania dokumentacji: 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
Forma płatności: przelew
Długość jednego kanału naprawczego: 75 metrów,
Planowany zakres prac: zbicie tynków , szpachlowanie, wykonanie hydroizolacji, malowanie, wymiana oświetlenia.
Kanały będą remontowane na terenie Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Szczecinie ul. Białowieska 23. 71-010 Szczecin.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Czarnieckiego 9
70-221 Szczecin

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego - remont kanałów w hali napraw na torach-112,118,120 oraz kanału zapadni trakcyjnej. - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość