Postępowanie: Malowanie poziome w Gminie Szubin

Agnieszka Buczkowska
Urząd Miejski w Szubinie Oddział: Wydział Gospodarki Przestrzennej
Terminy:
Składanie ofert: 17-04-2018 11:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Gmina Szubin zaprasza do składania ofert na zadanie polegające na wykonaniu oznakowaniu poziomego dróg będących w zarządzie Burmistrza Szubina położonych na terenie gminy i miasta Szubin.
Zadanie rozliczone będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Szacowana powierzchnie ;
1) malowanie cienko warstwowe nawierzchni bitumicznej farbą akrylową koloru białego 1567,51m2
2) wykonanie grubowarstwowe przejść dla pieszych masą chemoutwardzalną na zimno koloru białego i czerwonego 105,57 m2 x
3) malowanie cienko warstwowe przejść dla pieszych na istniejącej masie chemoutwardzalnej farbą akrylową koloru białego i czerwonego 874 m2
4) malowanie cienko warstwowe miejsc dla pojazdu osoby niepełnosprawnej 255,3 m2.
Termin realizacji do 22.06.2018r.
Wykonawca zobligowany jest do akceptacji umowy dołączonej do niniejszego postępowania.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Komunikaty

2018-04-18 08:02 Agnieszka Buczkowska Informujemy, po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu pn. Malowanie poziome w Gminie Szubin (ID 127243) dokonano wyboru oferty firmy: Inter-Mal Zakład Usług Drogowych Grzegorz Januchowski z siedziba w Mogilnie.
Pozostałym dostawcom serdecznie dziękujemy za złożone oferty, jednakże w chwili obecnej nie skorzystamy z proponowanych warunków, niemniej pragniemy pozostać w kontakcie w kontekście przyszłych postępowań.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Malowanie cienko warstwowe nawierzchni bitumicznej farbą akrylową koloru białego - 1 m^2 - (0)
2 wykonanie grubowarstwowe Przejść dla pieszych masą chemoutwardzalną na zimno koloru białego i czerwonego - 1 m^2 - (0)
3 malowanie cienko warstwowe Przejść dla pieszych na istniejącej masie chemoutwardzalnej farbą akrylową koloru białego i czerwonego - 1 m^2 - (0)
4 malowanie cienko warstwowe Miejsc dla pojazdu osoby niepełnosprawnej - 1 m^2 - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin zakończenia usługi - do 22.06.2018r., proszę potwierdzić (0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość