Postępowanie: Dostawa wody mineralnej

Patrycja Solarczyk
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
Terminy:
Składanie ofert: 17-04-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu na "Dostawę wody mineralnej".
1.Przed złożeniem oferty wstępnej,Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z warunkami Ogłoszenia o przetargu..
2.Przedmiot zapytania musi spełniać wymagania określone w warunkach Ogłoszenia.
3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia,warunki płatności oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte w Projekcie Umowy.

Adres dostawy

Oddział Podkarpacki z Siedzibą w Rzeszowie
Obszar Kolei 1
35-201 Rzeszów

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Woda mineralna gazowana butelka typu PET 1,5l 15500 szt. - (0)
2 Woda mineralna niegazowana butelka typu PET 1,5l 2000 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość