Postępowanie: PWIK Gliwice - Aktywne urządzenia sieciowe.

Terminy:
Składanie ofert: 15-03-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych, aktywnych urządzeń sieciowych wg załączonej listy:

Nazwa Produktu
1 Router Mikrotik CCR1036-8G-2S+EM 2 szt
2 Router Mikrotik hEX RB750Gr3 15 szt
3 Switch Mikrotik CRS317-1G-16S+RM 2 szt
4 Modem Huawei E3272 LTE 15 szt
5 antena do Huawei E3272 LTE 10 szt
6 Moduł SFP+: S-2332LC10D SFP+ (2 pcs) 10Gbit bidirectional modules, Long range 10km, Single Mode, LC 3 szt
7 Moduł SFP+: S+RJ10 10/100/1000M/2,5G/5G/10G copper module for RJ45 4 szt
8 Router Mikrotik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+ 3 szt

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, pełnowartościowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.
Gwarancja nie mniej niż 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
Jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy, to obowiązuje gwarancja producenta sprzętu.

Termin realizacji - 14 dni od daty podpisania umowy

Osoby do kontaktu:
Wojciech Józefowski
telefon:
(32) 338-71-36

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Router Mikrotik CCR1036-8G-2S+EM - 2 szt. - (0)
2 Router Mikrotik hEX RB750Gr3 - 15 szt. - (0)
3 Switch Mikrotik CRS317-1G-16S+RM - 2 szt. - (0)
4 Modem Huawei E3272 LTE - 15 szt. - (0)
5 antena do Huawei E3272 LTE - 10 szt. - (0)
6 Moduł SFP+: S-2332LC10D SFP+ (2 pcs) 10Gbit bidirectional modules, Long range 10km, Single Mode, LC - 3 szt. - (0)
7 Moduł SFP+: S+RJ10 10/100/1000M/2,5G/5G/10G copper module for RJ45 - 4 szt. - (0)
8 Router Mikrotik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+ - 3 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Dokumenty niezbędne do złożenia oferty - 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony - Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Dan [...].docx

(0)
2 Termin dostawy - 2 tygodnie od daty podpisania umowy (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
4 Gwarancja - 24 miesięce od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy, to obowiązuje gwarancja producenta sprzętu. (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość