Postępowanie: Górazdze Cement S.A. - Dostawa i montaż rozruszników silników kruszarki/ Crusher starters - Ponowne zapytanie / Opened again

Terminy:
Składanie ofert: 14-03-2018 14:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo/Dear Sirs

W ramach zadania inwestycyjnego nr 1610173788 (Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji dla ciągów transportowych w kopalni Górażdże) przetarg na dostawę, montaż i rozruch rozruszników kruszarki./ As part of the investment task no. 1610173788 (Modernization of the control and visualization system for transport lines in the Górażdże mine), a tender for the supply, assembly and start-up of crusher starters.

Zakres prac obejmuje:
Dostawę, montaż i rozruch dwóch rozruszników dla silników kruszarki./ The scope of work includes:
Delivery, assembly and commissioning of two starters for crusher engines.

Dane techniczne silników:
Silnik indukcyjny 3-fazowy
Typ SCUdm138s-E
Moc 500kW
Napięcie 6 kV
Obroty 735 obr/min
U2 675 V
I2 452 A

Termin wykonania zadania – 12 tygodni od otrzymania zamówienia /Deadline for completing the task - 12 weeks after receiving the order

Requirements:

- the selection of starters will be made by the supplier based on the engine data and the local vision;
- device resistant to harsh environmental conditions (high dustiness);
- guarantee min. 12 months;
- the supplier will provide a reference list;

Information about the offer inquiry:
1. The deadline for submitting offers - until 09/03/2018

In case of technical questions, please contact us at tel:

Marcin Reinert
Head of the Electric Workshop

Electric Workshop
Górażdże Cement S.A.
Cementowa 1, 47-316 Chorula
tel. +48 77 777 8450
mobile phone +48 691 783 049
Marcin.Reinert@Gorazdze.PL
www.gorazdze.pl


In the case of technical questions, problems with submitting an offer, please contact us at tel:


Wymagania:

- dobór rozruszników przestawi dostawca na podstawie danych silnika oraz wizji lokalnej;
- urządzenie odporne na trudne warunki środowiskowe (duże zapylenie);
- gwarancja min. 12 miesięcy;
- dostawca dostarczy listę referencyjną;

Informacje dotyczące zapytania ofertowego:
1. Termin składania ofert – do 09.03.2018

W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt pod nr tel:

Marcin Reinert
Kierownik Warsztatu Elektrycznego

Warsztat Elektryczny
Górażdże Cement S.A.
Cementowa 1, 47-316 Chorula
tel. +48 77 777 8450
tel. kom. +48 691 783 049
Marcin.Reinert@Gorazdze.PL
www.gorazdze.pl


W przypadku pytań technicznych, problemów ze złożeniem oferty proszę o kontakt pod nr tel :Z wyrazami szacunku / Kind regards

Łukasz Kamiński
Specjalista ds.Zakupów

Dział Zakupów Technicznych
Górażdże Cement S.A.
Cementowa 1, 47-316 Chorula
tel. +48 77 777 8706
fax +48 77 777 8715
tel. kom. +48 697 050 222
Lukasz.Kaminski@Gorazdze.pl
www.gorazdze.pl

Górażdże Cement S.A.
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000013474
NIP 756-000-34-05
Regon 530515047
Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Cementownia Górażdże
Ul. Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dostawa rozrusznika - 2 szt. - (0)
2 Montaz - 2 szt. - (0)
3 Rozruch - 2 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy 10% Do ustalenia (0)
2 Warunki dostawy 10% CPT Chorula (0)
3 Warunki płatności 10% przelew 90 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena łacznie 20% - (0)
5 Okres gwarancji 10% Minimum 36 m-cy (0)
6 Specyfikacja techniczna 20% Proszę o potwierdzenia (0)
7 Cena 20% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość