Postępowanie: Piasek do piasecznic

Anna Nowicka
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu
Terminy:
Składanie ofert: 15-03-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Zapraszam do wzięcia udziału i złożenia oferty w niniejszym Postępowaniu.
2. Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się treścią Ogłoszenia o przetargu i jego załącznikami.
3. Proszę pamiętać o załączeniu na platformie Zakupowej wszystkich wymaganych dokumentów, w jednym pliku pdf.
4. Wszelkie pytania można składać tylko poprzez Platformę zakupową do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 10:00.
5. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61/ 679 19 00.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Anna Nowicka - tel. 665 913 889.

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Piasek do piasecznic Wzór umowy 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2845 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość