Postępowanie: Kontrola Obiektów Budowlanych

Sebastian Szelągiewicz
Sklejka Orzechowo S.A.
Terminy:
Składanie ofert: 14-03-2018 15:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Sklejka Orzechowo S.A. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Sklejka Orzechowo S.A.
Miłosławska 13
62-322 Orzechowo

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Kontrola obiektów budowlanych Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych, zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 1) lit a) i art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Kontrola obejmuje 53 obiekty o łącznej powierzchni użytkowej 41 359,60 m2, w tym 4 obiekty budowlane, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3) Prawa Budowlanego. - WAŻNE - proszę przeczytać załączniki! - Oferty proszę wypełniać na formularzu ofertowym, który także znajduję się w załączniku - Dotyczy przeglądu obiektów budowlanych ( nie kominowych, wentylacyjnych itp.) Oferty prosimy składać bezpośrednio w siedzibie spółki - NIE ELEKTRONICZNIE! Osoba do kontaktu: Jacek Tokarski Szef Działu Utrzymania Ruchu tel. 506010900 j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl

Obiekty_przegląd.xls

FORMULARZ OFERTOWY.d [...].doc

Kontrola Obiektów bu [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2845 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - Do 7 maja 2018 (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość