Postępowanie: Dostawa smarownicy tłokowej z miernikiem masy do łożysk.

Aleksandra Prochowska
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Terminy:
Składanie ofert: 14-03-2018 14:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy na dostawę smarownicy tłokowej z miernikiem masy do łożysk.
2. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu".
3. Szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”.
4. Oferty zgodne z wymaganiami należy zamieścić na platformie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonania wyboru ofert) bez podania przyczyny.
6. W poniższej tabeli "Przedmiot zapytania", w kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość całej oferty. Ceny na poszczególny asortyment proszę wpisać na załączonym "Formularzu ofertowym" i dodać go do poniższej tabeli jako załącznik.
7. Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji. Negocjacje odbędą się w formie e-mailowej, o których Wykonawcy zostaną powiadomieni po zakończeniu pierwszego etapu postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:
- w sprawach formalnych Aleksandra Prochowska - tel.: 783-932-889, e-mail: aleksandra.prochowska@p-r.com.pl
- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Waliński - tel.: 722-353-478, e-mail: krzysztof.walinski@p-r.com.pl
9. W przypadku konieczności wydłużenia terminu składania ofert proszę o kontakt.
10. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61/646 00 24.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Zakład Napraw Taboru
Kruszewiec 104
26-300 Opoczno

Komunikaty

2018-02-26 10:04 Aleksandra Prochowska Dokonano edycji następujących elementów postępowania: nazwa pozycji numer 1

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Smarownicy tłokowej z miernikiem masy do łożysk W załączeniu znajduje się "Formularz ofertowy". Proszę wypełnić , a następnie dodać jako załącznik.

Formularz ofertowy - [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2845 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość