Postępowanie: Druki do celów szkoleniowych. CENY W NETTO

Magdalena Borys Tel. 032 606 93 76
Szkoła Policji w Katowicach
Terminy:
Składanie ofert: 15-02-2018 08:18:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w umowie,
3. Przelew 30 dni po dostarczeniu towaru do Zamawiającego,
4. Dostawa jednorazowa. Zamawiający nie wyraża zgody na cząstkowe dostawy zamówionego towaru.
5. Koszty dostawy po stronie Wykonawcy.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
Gen. Jankego 276
40-684 Katowice

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Protokół przyjęcia ustnej skargi o przestępstwie ściganym z oskarżenia prywatnego PAPIER 80G A4 DWUSTRONNIE

MS2.pdf

1000 szt. - (0)
2 Protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej.. PAPIER 80G A4 DWUSTRONNIE

MS62.pdf

1000 szt. - (0)
3 Potwierdzenie złożenia zawiadomienia PAPIER 80G A4 JEDNOSTRONNIE

MS106.pdf

1000 szt. - (0)
4 Protokół zatrzymania osoby PAPIER 80G A4 DWUSTRONNIE

MP60.pdf

2000 szt. - (0)
5 Załącznik adresowy do protokołu PAPIER 80G A4 JEDNOSTRONNIE

Załącznik do MP60.pd [...].pdf

1000 szt. - (0)
6 Protokół przekazania osoby o nieustalonej tożsamości PAPIER 80G A4 JEDNOSTRONNIE

Protokół przekazania [...].pdf

1000 szt. - (0)
7 Wniosek o ukarania w postępowaniu... PAPIER 80G A4 DWUSTRONNIE

MRD13.pdf

1000 szt. - (0)
8 Załącznik do wniosku o ukaranie PAPIER 80G A5 JEDNOSTRONNIE 1000 szt. - (0)
9 Pouczenie o prawach i obowiązkach osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie PAPIER 80G A4 DWUSTRONNIE

MP91.pdf

1000 szt. - (0)
10 Protokół przyjęcia zawiadomienia o wykroczeniu, żądania ścigania sprawcy wykroczenia PAPIER 80G A4 DWUSTRONNIE

MP17.pdf

1000 szt. - (0)
11 Potwierdzenie złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu PAPIER 80G A4 JEDNOSTRONNIE 1000 szt. - (0)
12 Spis i opis rzeczy PAPIER 80G A4 JEDNOSTRONNIE

ms17.pdf

1000 szt. - (0)
13 Przedłużka do protokołu PAPIER 80G A4 DWUSTRONNIE

ms14_26.pdf

1500 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 10 dni od daty otrzymania zamówienia (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość