Postępowanie: Zakup i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego 5 szt. kontenerów do zbierania gruzu budowlanego o pojemności KP 7

Jolanta Rafalska
Urząd Miejski Starachowice
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 13-02-2018 08:07:14
Zakończenie: 15-02-2018 08:02:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Gmina Starachowice
Radomska 45
27-200 Starachowice

Zmiany w postępowaniu

2018-02-15 11:46 Jolanta Rafalska zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 5 szt. kontenerów do zbierania gruzu budowlanego o pojemności KP-7 nie zostało rozstrzygnięte ze względu na niekorzystne ceny ofertowe złożone przez oferentów.

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zakup i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego 5 szt. kontenerów do zbierania gruzu budowlanego o pojemności KP 7 - 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1559 PLN

Kryteria rankingowe i nierankingowe

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - najniższa cena (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Pytania do specyfikacji