Postępowanie: Zakup i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego 5 szt. kontenerów do zbierania gruzu budowlanego o pojemności KP 7

Jolanta Rafalska
Urząd Miejski Starachowice
Terminy:
Składanie ofert: 15-02-2018 08:02:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Gmina Starachowice
Radomska 45
27-200 Starachowice

Komunikaty

2018-02-15 11:46 Jolanta Rafalska zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 5 szt. kontenerów do zbierania gruzu budowlanego o pojemności KP-7 nie zostało rozstrzygnięte ze względu na niekorzystne ceny ofertowe złożone przez oferentów.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zakup i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego 5 szt. kontenerów do zbierania gruzu budowlanego o pojemności KP 7 - 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - najniższa cena (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość