Postępowanie: ZZE.271.8.2018 Przelot Warszawa -Budapeszt oraz powrót

Katarzyna Szczublewska
Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Zespół ds. Zarządzania Energią
Terminy:
Składanie ofert: 15-02-2018 12:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Bydgoszcz, dnia 12 lutego 2018 r.


ZZE.271.8.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podst. art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych uPzp – tekst jedn. Dz. U.
z 2013r., poz.907 ze zm. oraz ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 423)

1. Dane Zamawiającego:
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Wydział przeprowadzający postępowanie:
Zespół ds. Zarządzania Energią – ZZE, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem jest usługa na zakup biletów lotniczych relacji porty lotnicze: Warszawa (lotnisko im. Chopina) - Budapeszt oraz Budapeszt - Warszawa (lotnisko im. Chopina) dla 3 osób.
Wylot 18 marzec 2018 r. (niedziela), powrót 21 marzec 2018 r. (środa). Cena brutto, z uwzględnieniem wszystkich opłat lotniskowych (w tym bagaż podręczny - kabinowy) oraz przeprowadzeniem odprawy internetowej. Proponowane połączenie:
18.03.18 15:00 Warszawa (WAW) 16:20 Budapeszt (BUD)

21.03.18 20:40 Budapeszt (BUD) 22:00 Warszawa (WAW)
3. Kryteria oceny ofert
100% cena
4. Termin związania ofertą do dnia realizacji zamówienia.
5. Proszę o złożenie oferty w terminie do dnia 15.02.2018 r. godz. 12.00 poprzez Platformę zakupową Open Nexus.
5.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty w przypadku, kiedy ceny na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 oraz cena uzupełniona przez oferenta na Platformie Zakupowej OpenNexus będą się różniły.
6. Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po zatwierdzeniu zostanie przekazana Oferentom do dnia 21.02.2018 r.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8. Warunki płatności: faktura VAT, termin płatności 30 dni.

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Szczegółowych informacji w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia udziela
Katarzyna Szczublewska Urząd Miasta Bydgoszcz tel. 052 58 59 485,
katarzyna.szczublewska@um.bydgoszcz.pl

Adres dostawy

Adres firmy
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 zakup biletów lotniczych relacji porty lotnicze: Warszawa (lotnisko im. Chopina) - Budapeszt oraz Budapeszt - Warszawa (lotnisko im. Chopina) dla 3 osób 2.1. Przedmiotem jest usługa - zakup biletów lotniczych relacji porty lotnicze: Warszawa (lotnisko im. Chopina) - Budapeszt oraz Budapeszt - Warszawa (lotnisko im. Chopina) dla 3 osób. Wylot 18 marzec 2018 r. (niedziela), powrót 21 marzec 2018 r. (środa). Cena brutto, z uwzględnieniem wszystkich opłat lotniskowych (w tym bagaż podręczny - kabinowy) oraz przeprowadzeniem odprawy internetowej. Proponowane połączenie: 18.03.18 15:00 Warszawa (WAW) 16:20 Budapeszt (BUD) 21.03.18 20:40 Budapeszt (BUD) 22:00 Warszawa (WAW) 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Formularz ofertowy - Proszę załączyć podpisany formularz ofertowy [załączyć skan w formacie .pdf] (0)
2 Cena - Oferent oświadcza, że cena jest ostateczna. [TAK/NIE] potwierdzić (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość