Postępowanie: Wykonanie przeglądu okresowego przetwornicy statycznej ENI-PZT3000/26M, nr 04/2007 z pojazdu trakcyjnego EN57 SPOT–2060.

Andrzej Pawłowski
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie
Terminy:
Składanie ofert: 15-02-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zapotrzebowania jest wykonanie przeglądu i ewentualnej naprawy przetwornicy statycznej ENI-PZT3000/26M, nr 04/2007 z pojazdu trakcyjnego EN57 SPOT–2060 w zakresie P4 zgodnie z postanowieniami DSU i Dokumentacji Techniczno - Ruchowej
Dokładne warunki związane z wykonaniem przedmiotowego zadania określone są w załączonym pliku "ProjektUmowy".
W celu przygotowania ofert Zamawiający udostępni Wykonawcom dokumentację DSU i DTR do wglądu w siedzibie Oddziału Lubelskiego w Lublinie ul. Gazowa 4, pokój nr 104 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14;00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – numer tel. 695323639 lub na email: jacek.skibinski@p-r.com.pl .
Wykonawca winien posiadać certyfikat wydany przez producenta przetwornicy do wykonywania czynności w zakresie przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny.
Osoby do kontaktu:
- w sprawach merytorycznych: Grzegorz Nurzyński (e-mail: grzegorz.nurzynski@p-r.com.pl tel.: 722-350-074), Jacek Skibiński (e-mail: jacek.skibinski@p-r.com.pl tel.:695-323-639)
- w sprawach proceduralnych: Andrzej Pawłowski (e-mail: andrzej.pawlowski.lub@p-r.com.pl tel.: 722-348-982)

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Lubelski z Siedzibą w Lublinie Sekcja Utrzymania Taboru w Łukowie
Kolejowa 22
21-400 Łuków

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie przeglądu i naprawy przetwornicy statycznej ENI-PZT3000/26M, nr 04/2007 w zakresie P4 z pojazdu trakcyjnego EN57 SPOT–2060

ProjektUmowy.pdf

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin realizacji - 20 dni od dnia dostarczenia przetwornicy do przeglądu, proszę potwierdzić (0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość