Postępowanie: Dostawę i montaż systemu sterowania radiowego z poziomu "ZERO" dla dwóch suwnic pomostowych w halach naprawczych

Tomasz Nowak
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Terminy:
Składanie ofert: 14-03-2018 14:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy na Dostawę i montaż systemu sterowania radiowego z poziomu "ZERO" dla dwóch suwnic pomostowych w halach naprawczych
2. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu".
3. Szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”.
4. Oferty zgodne z wymaganiami należy zamieścić na platformie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonania wyboru ofert) bez podania przyczyny.
6. W poniższej tabeli "Przedmiot zapytania", w kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość całej oferty. Ceny na poszczególny asortyment proszę wpisać na załączonym "Formularzu ofertowym" i dodać go do poniższej tabeli jako załącznik.
7. Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji. Negocjacje odbędą się w formie e-mailowej, o których Wykonawcy zostaną powiadomieni po zakończeniu pierwszego etapu postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:
- w sprawach formalnych Tomasz Nowak tel.: 722-352-504, e-mail: tomasz.nowak@p-r.com.pl
- w sprawach merytorycznych: Jarosław Dąbrowski - tel.: 785-994-926, e-mail: jaroslaw.dabrowski@p-r.com.pl
9. W przypadku konieczności wydłużenia terminu składania ofert proszę o kontakt.
10. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61/646 00 24.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Zakład Napraw Taboru
Kruszewiec 104
26-300 Opoczno

Komunikaty

2018-02-28 14:01 Tomasz Nowak Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia
2018-02-27 12:06 Tomasz Nowak Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dostawa i montaż systemu sterowania radiowego z poziomu "ZERO" dla dwóch suwnic pomostowych w halach naprawczych W załączeniu znajduje się "Formularz ofertowy". Proszę wypełnić , a następnie dodać jako załącznik.

Formularz PRZP-19800 [...].pdf

1 inna - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2845 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 60 dni od podpisania Umowy, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość