Postępowanie: Naprawa silnika elektrycznego typu KR6538B-AN06, 2300 kW, 690 V, 994 obr/min, 2250 A, 13,4 t, nr 30016211/2 2003 prod. SCHORCH na terenie Górazdze Cement S.A

Terminy:
Składanie ofert: 15-02-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Typ: KR6538B-AN06, 2300 kW, 690 V, 994 obr/min, 2250 A, 13,4 t, nr 30016211/2 2003
Łożysko D-end: 6240M C3
Łożysko N-end: NU234M C3
Tarcza łożyskowa strony N-end izolowana

Zakres prac do wykonania:
- demontaż i montaż silnika
- przegląd i czyszczenie poszczególnych części silnika
- uzupełnienie 2 szt. izolatorów w skrzynce przyłączeniowej stojana silnika
- kontrola, przegląd i czyszczenie węzłów łożyskowych
- wymiana łożysk tocznych NU234M C3 szt. 1, 6240M C3 szt. 1, SKF (łożyska dostarcza Wykonawca), Smarowanie Shell Alvania RL3, gniazdo łożyskowe strony N-end izolowane
- wyważanie wirnika z wentylatorem z protokółem z wyważenia
- sprawdzenie lakierowania uzwojeń i klinowania
- lakierowanie uzwojeń (w miarę potrzeb)
- dokładne ustawienie wirnika w polu stojana
- pomiary elektryczne w zakresie (protokół pomiarów)
pomiar rezystancji izolacji stojana
pomiar rezystancji izolacji gniazda łożyskowego
pomiar rezystancji izolacji grzałek
pomiar rezystancji izolacji czujników temperatury
pomiar rezystancji uzwojeń stojana
pomiar rezystancji czujników temperatury
pomiar rezystancji grzałek
pomiar prądów, napięcia i mocy dla biegu jałowego
pomiar drgań
ocena przydatności do eksploatacji
- pomiary pasowania łożysk w gniazdach łożyskowych z protokółem pomiarów
- pomiary bicia poosiowego poszczególnych części (pakietu, czopu pod łożysko, wentylatora itp..) wirnika zgodnie z dokumentacja producenta z protokółem pomiarów
- pomiary luzów poosiowych zgodnie z dokumentacja producenta z protokółem pomiarów
- dowód dostawy łożysk
- ruch próbny 2 godz. i pomiary drgań*, które wykona zleceniodawca.
- przygotowanie silnika do transportu ( montaż blokady wirnika itp.)
- malowanie silnika (kolor niebieski)
- transport silnika do i z remontu

Obliczenie kosztu remontu silnika typu KR6538B-AN06, 2300 kW prod. SCHORCH
Ilość rbg -
Stawka -
Robocizna -
Łożysko SKF NU234M C3 szt. 1 (SKF) -
Łożysko SKF 6240M C3 szt. 1 (SKF) -
Materiały pozostałe -
Materiały razem -
Koszt przeglądu -

* "Wymagania w stosunku do remontowanych silników, odnośnie granicznych wartości drgań"

Dla remontowanych silników prądu stałego i trójfazowych maszyn prądu przemiennego, których właścicielem jest Górażdże CEMENT S.A., graniczną intensywność drgań określa następująca norma:
PN-ISO 10816-1 „Ocena drgań maszyn na podstawie pomiarów na częściach niewirujących”.
Norma wprowadza 4 strefy oceny drgań:
Strefa A – strefa drgań maszyn bezpośrednio po odbiorze eksploatacyjnym,
Strefa B – maszyny, których drgania mieszczą się w tej strefie z reguły dopuszcza się do długotrwałego ruchu bez ograniczeń eksploatacyjnych,
Strefa C – maszyny, których drgania mieszczą się w tej strefie uważa się za nie nadające się do długotrwałej pracy ciągłej,
Strefa D – drgania mieszczące się w tej strefie uważa się za wystarczające aby spowodować uszkodzenie maszyny,
oraz 4 klasy maszyn:
Klasa I – maszyny o mocy do 15kW,
Klasa II – maszyny o mocy od 15kW do 75kW bez specjalnych fundamentów lub do 300kW na specjalnych fundamentach,
Klasa III – duże maszyny z masami wirującymi na sztywnych i ciężkich fundamentach o małej podatności w kierunku drgań,
Klasa IV – duże maszyny z masami wirującymi na fundamentach stosunkowo miękkich w kierunku pomiaru drgań.
Tabela z wartościami granicznymi drgań dla poszczególnych klas i stref znajduje się w załączniku B.

W oparciu o wyżej wspomniane strefy oceny drgań, dla remontowanych silników należy przyjąć strefę drgań A.
Ponad to w widmie drgań nie mogą dominować:
- podwójna częstotliwość zasilania energetycznego 100 Hz
- składowe harmoniczne prążka częstotliwości składowej obrotowej,
- żadne inne częstotliwości w stosunku do częstotliwości składowej obrotowej maszyny.
- oraz nie mogą się znajdować częstotliwości charakterystyczne dla defektów, bądź nieprawidłowej pracy zastosowanych łożysk.
W celu prawidłowej oceny tych składowych drgań, maszynę należy ustawić sztywno na stacji badawczej zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdziale szóstym powyższej normy.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Przedmiot dostawy ze szczegółowym zakresem ( wstawić jako załącznik)
2. Termin wykonania (do 14 dni)
3. Cenę, warunki płatności i upusty (sposób zapłaty przelew, termin płatności minimum 60 dni),
4. Warunki techniczne wykonania – gwarancja 24 miesiące od dnia uruchomienia nie dłużej jak 5 lat do wykonania remontu,
5. Ważność oferty
6. Referencje
Cenę prosimy podać dla poszczególnych ww. składników obliczenia kosztu remontu oraz łączny koszt remontu.
Termin składania ofert 7 dni
Kontakt: inż. Jan Lakota , tel 077 4468478, tel. kom 609368648, fax 077 4468573, email jan.lakota@gorazdze.plDodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Pan Jan Lakota – w sprawach merytorycznych Kontakt: inż. Jan Lakota , tel 077 4468478, tel. kom 609368648, fax 077 4468573, email jan.lakota@gorazdze.pl
- Krzysztof Jasinski – w sprawach handlowych tel. 609 499 410

Załączniki:
• Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy
w Górażdże Cement S.A.
• Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.
• Harmonogram płatności (roczny)
• Kodeks Etyczny Dostawców

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Kontakt: inż. Jan Lakota , tel 077 4468478, tel. kom 609368648, fax 077 4468573, email jan.lakota@gorazdze.pl Typ: KR6538B-AN06, 2300 kW, 690 V, 994 obr/min, 2250 A, 13,4 t, nr 30016211/2 2003 Łożysko D-end: 6240M C3 Łożysko N-end: NU234M C3 Tarcza łożyskowa strony N-end izolowana Zakres prac do wykonania: - demontaż i montaż silnika - przegląd i czyszczenie poszczególnych części silnika - uzupełnienie 2 szt. izolatorów w skrzynce przyłączeniowej stojana silnika - kontrola, przegląd i czyszczenie węzłów łożyskowych - wymiana łożysk tocznych NU234M C3 szt. 1, 6240M C3 szt. 1, SKF (łożyska dostarcza Wykonawca), Smarowanie Shell Alvania RL3, gniazdo łożyskowe strony N-end izolowane - wyważanie wirnika z wentylatorem z protokółem z wyważenia - sprawdzenie lakierowania uzwojeń i klinowania - lakierowanie uzwojeń (w miarę potrzeb) - dokładne ustawienie wirnika w polu stojana - pomiary elektryczne w zakresie (protokół pomiarów) pomiar rezystancji izolacji stojana pomiar rezystancji izolacji gniazda łożyskowego pomiar rezystancji izolacji grzałek pomiar rezystancji izolacji czujników temperatury pomiar rezystancji uzwojeń stojana pomiar rezystancji czujników temperatury pomiar rezystancji grzałek pomiar prądów, napięcia i mocy dla biegu jałowego pomiar drgań ocena przydatności do eksploatacji - pomiary pasowania łożysk w gniazdach łożyskowych z protokółem pomiarów - pomiary bicia poosiowego poszczególnych części (pakietu, czopu pod łożysko, wentylatora itp..) wirnika zgodnie z dokumentacja producenta z protokółem pomiarów - pomiary luzów poosiowych zgodnie z dokumentacja producenta z protokółem pomiarów - dowód dostawy łożysk - ruch próbny 2 godz. i pomiary drgań*, które wykona zleceniodawca. - przygotowanie silnika do transportu ( montaż blokady wirnika itp.) - malowanie silnika (kolor niebieski) - transport silnika do i z remontu Obliczenie kosztu remontu silnika typu KR6538B-AN06, 2300 kW prod. SCHORCH Ilość rbg - Stawka - Robocizna - Łożysko SKF NU234M C3 szt. 1 (SKF) - Łożysko SKF 6240M C3 szt. 1 (SKF) - Materiały pozostałe - Materiały razem - Koszt przeglądu - * "Wymagania w stosunku do remontowanych silników, odnośnie granicznych wartości drgań" Dla remontowanych silników prądu stałego i trójfazowych maszyn prądu przemiennego, których właścicielem jest Górażdże CEMENT S.A., graniczną intensywność drgań określa następująca norma: PN-ISO 10816-1 „Ocena drgań maszyn na podstawie pomiarów na częściach niewirujących”. Norma wprowadza 4 strefy oceny drgań: Strefa A – strefa drgań maszyn bezpośrednio po odbiorze eksploatacyjnym, Strefa B – maszyny, których drgania mieszczą się w tej strefie z reguły dopuszcza się do długotrwałego ruchu bez ograniczeń eksploatacyjnych, Strefa C – maszyny, których drgania mieszczą się w tej strefie uważa się za nie nadające się do długotrwałej pracy ciągłej, Strefa D – drgania mieszczące się w tej strefie uważa się za wystarczające aby spowodować uszkodzenie maszyny, oraz 4 klasy maszyn: Klasa I – maszyny o mocy do 15kW, Klasa II – maszyny o mocy od 15kW do 75kW bez specjalnych fundamentów lub do 300kW na specjalnych fundamentach, Klasa III – duże maszyny z masami wirującymi na sztywnych i ciężkich fundamentach o małej podatności w kierunku drgań, Klasa IV – duże maszyny z masami wirującymi na fundamentach stosunkowo miękkich w kierunku pomiaru drgań. Tabela z wartościami granicznymi drgań dla poszczególnych klas i stref znajduje się w załączniku B. W oparciu o wyżej wspomniane strefy oceny drgań, dla remontowanych silników należy przyjąć strefę drgań A. Ponad to w widmie drgań nie mogą dominować: - podwójna częstotliwość zasilania energetycznego 100 Hz - składowe harmoniczne prążka częstotliwości składowej obrotowej, - żadne inne częstotliwości w stosunku do częstotliwości składowej obrotowej maszyny. - oraz nie mogą się znajdować częstotliwości charakterystyczne dla defektów, bądź nieprawidłowej pracy zastosowanych łożysk. W celu prawidłowej oceny tych składowych drgań, maszynę należy ustawić sztywno na stacji badawczej zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdziale szóstym powyższej normy. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ 1.Przedmiot dostawy ze szczegółowym zakresem ( wstawić jako załącznik) 2.Termin wykonania (do 14 dni) 3.Cenę, warunki płatności i upusty (sposób zapłaty przelew, termin płatności minimum 60 dni), 4.Warunki techniczne wykonania – gwarancja 24 miesiące od dnia uruchomienia nie dłużej jak 5 lat do wykonania remontu, 5.Ważność oferty 6.Referencje Cenę prosimy podać dla poszczególnych ww. składników obliczenia kosztu remontu oraz łączny koszt remontu. Termin składania ofert 7 dni Kontakt: inż. Jan Lakota , tel 077 4468478, tel. kom 609368648, fax 077 4468573, email jan.lakota@gorazdze.pl 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 10% prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań bhp, ochrony środowiska oraz jakosciowych (0)
2 Termin realizacji 10% Termin wykonania (do 14 dni) (0)
3 Termin płatności 10% wymagane 60 dni (0)
4 Gwarancje 5% wymagana 24 miesiące od dnia uruchomienia nie dłużej jak 5 lat do wykonania remontu (0)
5 Referencje 5% prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (0)
6 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość