Postępowanie: Wymiana okien

Małgorzata Nowak
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi
Terminy:
Składanie ofert: 15-02-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w hali napraw zanajdującej się na terenie Sekcji Napraw i Utrzymania taboru w Częstochowie.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia, a następnie zamieszczona na platformie internetowej Open Nexus. Jeżeli Wykonawca nie zamieści skanu oferty na ww. platformie Zamawiający odrzuca ofertę.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2;
2) pełnomocnictwa do podpisania oferty i zawarcia Umowy, o ile prawo takie nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą – treść pełnomocnictw musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzieliła osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania Wykonawcy, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.


OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZEZ PLATFORMĘ INTERNETOWĄ

Pełna treść Ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Łódzki
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łodzi

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wymiana okien - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość