Postępowanie: Dostawa ogumienia wózków widłowych.

Rafał Lisowski
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 11-01-2018 07:27:57
Zakończenie: 15-01-2018 07:06:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Warunki realizacji:
Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
Termin realizacji - do 5 dni od dnia zamówienia
Dostawa - na koszt Dostawcy

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.
2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.
3. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

Miejsce dostawy towaru:
Magazyn Oddziału
ul. Białowieska 23
71-010 Szczecin

Dodatkowe pytania dotyczące materiałów proszę kierować: Rafał Lisowski tel . 695-320-185 email: rafal.lisowski@p-r.com.pl

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 646 00 24

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Przewozy Regionalne
Białowieska 23
71-010 Szczecin

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Ogumienie (opona, fartuch, dętka) - 6.50-10-14PR Tylne ogumienie do wózka widłowego marki DV Balkancar 2 komplet (0)
2 Dętka + fartuch 23x5 - 2 komplet (0)
3 Ogumienie (opona, fartuch, dętka) - 6.50-10-10PR Tylne ogumienie do wózka widłowego marki Hangcha 2 komplet (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1669 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Koszt dostawy Po stronie dostawcy (0)
3 Termin dostawy do 5 dni od dnia zamówienia (0)
4 Warunki płatności przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (0)
(0)
Pytania do specyfikacji