Postępowanie: Zakup pilarki spalinowa Husqvarna 550 XP.

Wiesław Łakomy
PERN S.A.
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 10-01-2018 11:37:07
Zakończenie: 15-01-2018 11:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu na dostawę pilarki spalinowej Husqvarna 550 XP..
Wraz z informacją proszę o dostarczenie w pdf karty katalogowej.
PERN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia Umowy(Zamówienie) z Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez platformę zakupową. Zamawiający nie oczekuje ofert na zamienniki "równoważne"

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Dział SF-1 Płock
Chemików 1
09-411 Płock

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Pilarka spalinowa Husqvarna 550 XP 1 szt. (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1669 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja możliwie najdłuższa (0)
3 Koszt dostawy po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Karta katalogowa oferowanej pilarki (0)
5 Termin dostawy możliwie najkrótszy (0)
6 Warunki płatności przelew 30 dnia od daty dostawy towaru i poprawnie wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji