PROCEEDINGS LASTING

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
No data


CLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
615779 "Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego obyw... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-05-27 10:00:00 Inquiry go to
608453 Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu prz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-05-25 10:00:00 - go to
611266 Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Domu ... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-05-16 10:00:00 Inquiry go to
603806 Dostawa wraz z montażem inteligentnego oświetlenia... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-05-05 12:00:00 - go to
602836 Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Domu ... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-04-27 10:00:00 Inquiry go to
595410 Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu prz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-04-27 10:00:00 - go to
594527 BZPiF.2710.8.2022 Budowa, przebudowa i rozbudowa d... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-04-26 10:00:00 - go to
588871 Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobiste... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-03-31 11:00:00 Inquiry go to
589071 „Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu k... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-03-24 14:00:00 Inquiry go to
583427 Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobiste... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-03-21 11:00:00 Inquiry go to
578203 Nazwa zadania: „Zakup energi elektrycznej na potr... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-03-11 10:00:00 - go to
576360 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-03-09 10:00:00 - go to
578411 „Świadczenie usług „Opieki wytchnieniowej” – edycj... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-03-07 14:00:00 - go to
578964 " Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistyczny... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-03-07 10:00:00 - go to
578968 "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych ... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-03-07 10:00:00 - go to
570108 Budowa obwodnicy centrum i Plant Jana Pawła II w R... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-03-01 10:00:00 - go to
572283 Dostawa wraz z montażem czujników jakości powietrz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-02-24 10:00:00 - go to
560950 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-02-01 10:00:00 - go to
564048 Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydak... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-01-31 10:00:00 - go to
565440 Utrzymaniu porządku i czystości w toaletach zlokal... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-01-27 14:00:00 Inquiry go to
562508 Dostawa wraz z montażem czujników jakości powietrz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-01-27 10:00:00 - go to
560755 Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Gm... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-01-20 10:00:00 Inquiry go to
560683 "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych ... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-01-19 11:00:00 - go to
546735 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-12-27 10:00:00 - go to
544119 Przebudowa jezdni i chodników wewnętrznej strony P... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-12-17 10:00:00 - go to
552370 Weryfikacja sprawozdania końcowego składanego w ra... Gmina Rawicz 2021-12-17 10:00:00 Inquiry go to
549349 Świadczenie usług zbiorowego żywienia - cateringu ... Przedszkole nr 5 w Rawiczu 2021-12-16 10:00:00 - go to
549183 Gmina Rawicz / "Gazeta Rawicka": druk i skład gmin... Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2021-12-14 09:00:00 Inquiry go to
546826 "Przygotowanie i dostawa posiłków dla Centrum Usłu... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2021-12-13 09:00:00 - go to
544349 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i ... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-12-10 10:00:00 - go to