Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
615941 DZP.26.1.98.2022 Wykonanie robót budowlanych związanych z dobudową przewodu wentylacyjnego z rur dwupłaszczyznowych w lokalu przy ul. 1 Maja 36 w Łodzi zgodnie z projektem oraz decyzją PINB nr 180/2022 Jarosław Gąsiorek 2022-05-26 11:00:00 Zapytanie o informację Construction work Go to
607852 DZP.26.1.88.2022 Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w obszarze działania RON Wschód w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Izabela Strzelczyk 2022-05-30 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
615895 DZP.26.1.99.2022 Opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 6 części Izabela Strzelczyk 2022-05-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
618255 DZP.26.1.101.2022 opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej przebudowy przyłącza gazowego dla nieruchomości przy ul. Wschodniej 59 w Łodzi. Aleksandra Wysocka 2022-06-01 10:00:00 Zapytanie o informację Service Go to
617559 DZP.26.1.92.2022 Opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 4 części Aleksandra Wysocka 2022-06-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
610336 DZP.26.1.93.2022 Na opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” dla nieużytkowanych obiektów budowlanych położonych na nieruchomości przy ul. Wydawniczej 19 w Łodzi Izabela Strzelczyk 2022-05-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616201 DZP.26.1.103.2022 Wykonanie przeglądów pięcioletnich elektrycznych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w obszarze działania RON Centrum i RON ZO Izabela Strzelczyk 2022-05-25 12:00:00 Zapytanie o informację Service Go to
609409 DZP.26.1.91.2022 Wykonanie robót budowlanych na nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 131B Aleksandra Wysocka 2022-05-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
610332 DZP.26.1.94.2022 Wykonanie przemurowania ścianek wewnętrznych dwóch trzonów kominowych w przestrzeni stropodachu i korytarza wspólnego oraz montażem 6 sztuk turbo ventów. Emilia Bednarek 2022-05-17 11:00:00 Zapytanie o informację Construction work Go to
610801 DZP.26.1.95.2021 Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki nieużytkowanych budynków w systemie zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną na nieruchomości położonej przy ul. Jaracza 59 w Łodzi. Emilia Bednarek 2022-05-16 11:00:00 Zapytanie o informację Construction work Go to
605485 DZP.26.1.79.2022 Doszczelnianie przewodów kominowych wkładami kwasoodpornymi i żaroodpornym w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Łódź Aleksandra Wysocka 2022-05-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605486 DZP.26.1.83.2022 Wykonanie robót zduńskich w podziale na 2 (dwie) części. Aleksandra Wysocka 2022-05-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
603208 DZP.26.1.76.2022 Wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 2 części: część nr 1 – ul. Aleksandrowska 168 a część nr 2 – ul. Wólczańska 112, ul. Demokratyczna 88 Izabela Strzelczyk 2022-05-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605907 DZP.26.1.87.2022 Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Wólczańskiej 167 w Łodzi. Jarosław Gąsiorek 2022-05-05 11:00:00 Zapytanie o informację Construction work Go to
605570 DZP.26.1.78.2022 Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej kasztanowca rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Proletariackiej 3 i śliwy wiśniowej rosnącej na terenie nieruchomości przy ul. Kopcińskiego 31a w Łodzi. Izabela Strzelczyk 2022-05-05 10:00:00 Zapytanie o informację Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings