Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
522115 DZP.26.1.216.2021 Dostawa 8 szt. switch Ubiquiti Networks USW-24-PoE Krzysztof Grabarczyk 2021-10-21 10:00:00 Zapytanie o informację Supply Go to
517254 DZP.26.1.214.2021 DZP.26.1.214.2021 Wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 2 części: część nr 1 – ul. Legionów 148 część nr 2 – ul. Lipowej 83 Izabela Strzelczyk 2021-10-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
517879 DZP.26.1.213.2021 DZP.26.1.213.2021Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wólczańskiej 169 w Łodzi Aleksandra Wysocka 2021-10-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
521811 DZP.26.1.215.2021 Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem i monitorami. Krzysztof Grabarczyk 2021-10-22 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
523239 DZP.26.1.222.2021 DZP.26.1.222.2021 Na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” w zabytkowej kamienicy śródmiejskiej przy ul. Roosevelta 5 w Łodzi Aleksandra Wysocka 2021-11-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
519082 DZP.26.1.212.2021 (DZP.26.1.212.2021) Na opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 9 części. Mariusz Gruszczyński 2021-10-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
520551 DZP.26.1.219.2021 Zarząd Lokali Miejskich ogłasza konkurs ofert na: Wykonanie prac rozbiórkowych budynku gospodarczego - komórek oraz robót zabezpieczających w strefie oddziaływania rozbiórki na terenie nieruchomości przy ul. Szpitalnej bez numeru w Łodzi Izabela Strzelczyk 2021-10-18 09:00:00 Zapytanie o informację Construction work Go to
514190 DZP.26.1.201.2021 Wykonanie robót budowlanych mających na celu usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich zgodnie z postanowieniami decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w podziale na 2 części: część 1: ul. Orkana 5 część 2: ul. Przędzalniana 11 Izabela Strzelczyk 2021-10-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
514808 DZP.26.1.198.2021 DZP.26.1.198.2021 Na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” w zabytkowej kamienicy śródmiejskiej przy ul. Roosevelta 5 w Łodzi Aleksandra Wysocka 2021-10-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
517900 DZP.26.1.210.2021 Dwukrotny zabieg przeprowadzenia usługi dezynsekcji - likwidacji pluskwy domowej – całego budynku (wszystkie lokale mieszkalne wraz z częściami wspólnymi) przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi Aleksandra Wysocka 2021-10-12 10:00:00 Zapytanie o informację Service Go to
513003 DZP.26.1.204.2021 Przebudowa i remont wewnętrznych linii zasilających oraz instalacji elektrycznych administracyjnych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZLM w Łodzi w podziale na 2 części. Izabela Strzelczyk 2021-10-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
517729 DZP.26.1.211.2021 świadczenie usług ogrodniczych – zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenach nieruchomości pozostających w zarządzie Zamawiającego Izabela Strzelczyk 2021-10-11 10:00:00 Zapytanie o informację Service Go to
516959 DZP.26.1.217.2021 Rozbiórka nieużytkowanego budynku byłej portierni położonego na nieruchomości przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 24 w Łodzi zgodnie z decyzją PINB Izabela Strzelczyk 2021-10-11 09:00:00 Zapytanie o informację Construction work Go to
514194 DZP.26.1.193.2021 Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 7 części Emilia Bednarek 2021-10-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
511091 DZP.26.1.197.2021 Uszczelnianie przewodów kominowych metodą szlamowania w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi Izabela Strzelczyk 2021-10-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings