Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
644771 WP.3211.45.2022 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 KRZYWA GÓRA – POKÓJ OD KM 25+051 DO KM 27+255 Wydział zamówień publicznych 2022-08-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
646710 WP.6021.03.2022 BUDOWA MIEJSCA OBSŁUGI ROWERZYSTÓW - MOR – W TRYBIE REALIZACJI ,,ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ” W PODZIALE NA ZADANIA Wydział zamówień publicznych 2022-08-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
634331 WP.3211.34.2022 ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 429 W MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW Wydział zamówień publicznych 2022-08-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
650151 WP.3211.47.2022 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 USZYCE – ZDZIECHOWICE OD KM 10+114 DO KM 11+414 Wydział zamówień publicznych 2022-08-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
637901 WP.3211.35.2022 ROZBUDOWA DW 424 NA ODCINKU GWOŹDZICE–ODROWĄŻ–GOGOLIN I DW 415 NA ODCINKU GWOŹDZICE–ROGÓW OPOLSKI Wydział zamówień publicznych 2022-09-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
630303 WP.3211.33.2022 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 - z podziałem na zadania Wydział zamówień publicznych 2022-08-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
640131 WP.3211.40.2022 Naprawa barier ochronnych – linowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna Marta Burnat 2022-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
642304 WP.3211.43.2022 REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 401 KM 14+320–KM 21+729 ODC. OD M. KOLNICA DO WĘZŁA AUTOSTRADY A4 – REALIZOWANY W TECHNOLOGII USZORSTNIENIA WARSTWĄ BITUMICZNĄ SLURRY SEAL (DWUWARSTWOWO) Wydział zamówień publicznych 2022-08-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641355 WP.3211.42.2022 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin – etap II Wydział zamówień publicznych 2022-08-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641081 WP.3211.41.2022 WYKONANIE WYCINKI DRZEW WRAZ Z FREZOWANIEM PNI W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI Wydział zamówień publicznych 2022-08-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
637235 WP.3211.36.2022 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami” Marta Burnat 2022-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
640882 WP.3211.39.2022 DOSTAWA JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Wydział zamówień publicznych 2022-07-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
639267 WP.3211.38.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Racławice Śląskie” - z podziałem na zadania Wydział zamówień publicznych 2022-07-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
629747 WP.3211.32.2022 Budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 461 w miejscowości Jełowa Marta Burnat 2022-07-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
627723 WP.3211.29.2022 DOSTAWA JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Wydział zamówień publicznych 2022-07-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
637186 WP.3211.33.2022 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 - z podziałem na zadania Wydział zamówień publicznych 2022-07-08 10:27:20 Przetarg nieograniczony Supply Go to