Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
693441 Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2023 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.). Katarzyna Pieciukiewicz 2022-11-28 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
692957 Obsługa prawna zadań inwestycyjnych pn.: 1. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” 2. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” Dział Inwesytcji 2022-11-29 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
689347 ZP.312.8.2022 Druk i dostawa książki „Inwentarz spuścizny księcia Jana Fryderyka z 1600 roku” Katarzyna Pieciukiewicz 2022-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
691641 A.2013.51.MB.2022 Dostawa kompletów odzieży dla pracowników dział ochrony Marek Bylewski 2022-11-18 09:39:00 Zapytanie ofertowe - Go to
673242 ZP.312.7.2022 Remont wentylacji mechanicznej w Sali Kina Zamek oraz w pomieszczeniu nr 104 (zaplecze kina) wraz z remontem bieżącym pomieszczenia 104 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Katarzyna Pieciukiewicz 2022-10-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
676295 Dostarczenie toreb drelichowych z nadrukiem. Katarzyna Pieciukiewicz 2022-10-19 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
647555 ZP.312.6.2022 Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie w formule "zaprojektuj i wybuduj” Dorota Obszańska-Prusaczyk 2022-09-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
632085 ZP.312.5.2022 Druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina”. Katarzyna Pieciukiewicz 2022-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
589388 ZP.312.2.2022 Wykonanie projektu i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz robót w formule „wybuduj” dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie. Katarzyna Pieciukiewicz 2022-06-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
608892 Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmującej remont sali Kina Zamek oraz pomieszczenia technicznego nr 104 Dział Inwesytcji 2022-05-13 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
607027 ZP.312.4.2022 Druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina”. Katarzyna Pieciukiewicz 2022-05-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
597386 ZP.312.3.2022 Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2022 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.). Katarzyna Pieciukiewicz 2022-04-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings