Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
660641 DZP-291-2103/2022 Dostosowanie wejścia do budynku oraz wybranych składów mieszkalnych w Domu Akademickim „Bratniak”, zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Jabłonowskich 10/12, dla potrzeb osób z niepełnosprawnością Beata Krzek 2022-10-06 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
661468 DZP-291-2674/2022 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH POCHODZENIA POLSKIEGO ORAZ ZAGRANICZNEGO, ROZTWORÓW, WZORCÓW I PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE Szymon Lorenc 2022-10-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
669657 DZP-291-3078/2022 Dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Szymon Lorenc 2022-10-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
661246 DZP-291-3854/2022 Prace remontowe w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Beata Krzek 2022-10-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
658449 DZP-291-3076/2/2022 Zakup i dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Maciej Młynarczyk 2022-10-13 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
662461 DZP-291-3745/2022 Dostawa i montaż chłodni oraz agregatów chłodzących dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Maciej Młynarczyk 2022-10-17 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
668967 DZP-291-3684/2022 „Zakup, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych, mebli biurowych, mebli ze stali nierdzewnej, krzeseł i kanap, pojemników na odpady, tablic narzędziowych, szafy magazynowej do przechowywania preparatów i bloczków parafinowych dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” Iwona Sułkowska-Sajdak 2022-10-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
668376 DZP-291-3119/2022-II Dostawa i montaż linii technologicznych dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Paulina Żurek 2022-10-28 15:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
668948 DZP-291-3844/2022 Dostawa i montaż stanowiska do utrwalania systemem pulsacyjnego pola elektrycznego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Paulina Żurek 2022-10-31 15:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
671169 DZP-291-3843/2022 Dostawa i montaż sprzętu dla linii piekarsko-ciastkarskiej dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Paulina Żurek 2022-11-03 15:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
664986 Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku domu studenckiego DS2 w Krynicy Zdroju przy ul. Ludowej 12 Ewa Celary 2022-09-30 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
658453 DZP-291-3076/3/2022 Zakup i dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Maciej Młynarczyk 2022-09-30 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
660736 2/2022 Łazienka dla niepełnosprawnych Kraków 2022-09-26 09:04:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
663852 1/09/2022 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp dla budynku stolarni w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie przy ul. Ludowej 10 w Krynica-Zdrój Rafał Góra 2022-09-22 13:03:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
662906 DZP-291-3961/2022 Zakup i dostawa materiałów akustycznych do wyciszenia sali dydaktycznej Maciej Gliniak 2022-09-20 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
660630 DZP-291-3632/2022 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Beata Krzek 2022-09-16 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
657530 Posadzka Orla Kraków 2022-09-14 11:10:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
651329 DZP-291-3060/2022 Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektów "Przebudowa laboratoriów w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa”, „Program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" a także "Innowacyjnego programu strategicznego rozwoju Uczelni Iwona Sułkowska-Sajdak 2022-09-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
658325 DZP-291-3762/2022 Zakup, dostawa i montaż kontenera magazynowego do przechowywania środków i odpadów chemicznych w tym niebezpiecznych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz zakup, dostawa i montaż szaf laboratoryjnych i regałów jako wyposażenie kontenera dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w ramach programu inwestycyjnego dla zadania pn.: „Przebudowa laboratoriów w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa” współfinansowanego z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji (art. 371 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Beata Krzek 2022-09-09 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
656905 DZP-291-3121/2022 Ochrona terenu kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Paulina Żurek 2022-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
519976 Dokumentacja projektowa Kraków 2021-10-12 10:16:52 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
474971 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komponentów do budowy prototypowego systemu fenotypowania. Kraków 2021-06-24 10:33:21 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
640369 DZP-291-919/2022 Realizacja usługi nagrania i montażu filmów szkoleniowo-dydaktycznych dla Centrum e-Learningu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Maciej Młynarczyk 2022-09-19 13:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
620356 DZP-291-2478/2022 Zakup, dostawa i montaż ramion odciągowych dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Maciej Młynarczyk 2022-07-19 09:13:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
628870 DZP-291-3011/2022 Dostawa i montaż Komór z kontrolowaną atmosferą temperatury dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Maciej Młynarczyk 2022-07-11 18:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
607402 DZP-291-1791/2022 Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Maciej Młynarczyk 2022-06-20 10:48:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
572748 DZP-291-2161/2021-II Dostawa, wdrożenie i utrzymanie pilotażu nowoczesnego Systemu do zarządzania udostępnionymi danymi i salami w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Maciej Młynarczyk 2022-04-29 09:27:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
572360 DZP-291-291/2022 Dostawa zaawansowanego fantomu konia dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Paulina Żurek 2022-03-10 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
570393 1/2022/BRiP Obsługa kampanii promocyjnych w Internecie prowadzonych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Beata Krzek 2022-02-15 15:18:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
565611 DZP-291-5434/2021 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Maciej Młynarczyk 2022-03-02 08:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
564028 DZP-291-4418/2021 Świadczenie opieki gwarancyjnej oraz serwisowej dla Systemu informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Maciej Młynarczyk 2022-02-16 09:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
560843 DZP-291-5305/2021 Dostawa specjalistycznego sprzętu kamerowego, specjalistycznego sprzętu fotograficznego, sprzętu dźwiękowego, sprzętu oświetleniowego, specjalistycznego sprzętu (dron) dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Maciej Młynarczyk 2022-04-08 13:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to