Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
564660 IGN.6232.1.2022 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w roku 2022 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2022-02-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
135055 wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-05-27 23:50:00 - - Go to
132227 Zakup defibrylatora dla OSP Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-05-11 09:00:00 - - Go to
126959 Wykonanie operatów szacunkowych dla Gminy Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-04-11 11:50:00 - - Go to
124557 wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg w 2018 r. Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-03-27 23:59:00 - - Go to
122277 wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg w 2018 r. Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-03-21 23:59:00 - - Go to
122379 wykonanie projektu oraz urządzenie klombu w pasie drogi Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-03-18 23:59:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
533504 IGN.7021.147.2021 Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Gminy Karpacz (II) Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-11-09 10:13:17 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to