Plan of proceedings for a year 2022

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa nowej studni głębinowej oraz likwidacja istniejącej studni głębinowej na terenie szpitalnego ujęcia wód podziemnych Service Basic mode - no negotiation 67500 71220000-6 January No - - 2022-01-31 14:12:47 2022-01-31 13:52:35
Dostawy produktów farmaceutycznych Delivery EN Nieograniczony 1500000 33600000-6 January No - - 2022-01-31 14:15:32 2022-01-31 13:54:59
Dostawy sprzętu jednorazowego oraz odziezy ochronnrj Delivery EN Nieograniczony 1000000 33100000-1 January No - - 2022-01-31 14:10:26 2022-01-31 14:06:39
Świadczenie usług żywienia Service EN Nieograniczony 5459535 15894220-9 January No - - 2022-01-31 14:10:06 2022-01-31 14:08:14
Dostawy materiałów opatrunkowych Delivery Basic mode - no negotiation 300000 33141100-1 February No - - 2022-01-31 14:18:47 2022-01-31 14:18:47
Dostosowanie parteru bud. A do nowych potrzeb oddz. gruźlicy i oddz. onkologii Construction work Basic mode - no negotiation 150000 45000000-7 March No - - 2022-01-31 14:20:37 2022-01-31 14:20:37
Usługi transportu sanitarnego Service Basic mode - no negotiation 500000 60130000-8 March No - - 2022-01-31 14:22:14 2022-01-31 14:22:14
Budowa studni głębinowej Construction work Basic mode - no negotiation 250000 45255110-3 March No - - 2022-01-31 14:30:13 2022-01-31 14:30:13
Usługi odbioru, transportu i przechowywania odpadów (medyczne i komunalne) Service Basic mode - no negotiation 483000 90500000-2 March No - - 2022-01-31 14:32:14 2022-01-31 14:32:14
Świadczenie usłu prania z dzierżawą bielizny Service Basic mode - no negotiation 531000 98310000-9 April No - - 2022-01-31 14:34:28 2022-01-31 14:34:28
Opieka serwisowa SIMPLE Service EN Wolnej ręki 250000 72260000-5 April No - - 2022-01-31 14:37:00 2022-01-31 14:37:00
Dostawy odczynników Delivery EN Nieograniczony 6500000 33696500-0 May No - - 2022-01-31 14:41:59 2022-01-31 14:39:56
Dostawy gazów medycznych Delivery Basic mode - no negotiation 500000 24111500-0 August No - - 2022-01-31 14:44:16 2022-01-31 14:44:16
Opieka serwisowa CliniNet Service Basic mode - no negotiation 230000 72260000-5 August No - - 2022-01-31 14:45:49 2022-01-31 14:45:49
Dostawy urządzeń medycznych (aparat ekg, aparat do krioterapii, ciśnieniomierz, głowica usg, ssak elektryczny, wirówka, maski do NIV, koncentratory tlenu itp.) Delivery Basic mode - no negotiation 217220 33100000-1 October No - - 2022-01-31 14:46:56 2022-01-31 14:46:56
Dostawy mebli medycznych (łóżka dla pacjentów, wózki zabiegowe, fotele do sal chemioterapii, parawany, wieszaki medyczne itp.) Delivery Basic mode - no negotiation 109000 33192000-2 October No - - 2022-01-31 14:48:09 2022-01-31 14:48:09
Dostawy produktów farmaceutycznych Delivery EN Nieograniczony 16000000 33600000-6 November No - - 2022-01-31 14:49:29 2022-01-31 14:49:29