Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Choose Name Description
Dostawa kartridżów do drukarek komputerowych -
Dostawa preparatu do "Miejskiej akcji odszczurzania" -
Dostawa sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, ogrodnictwo -
Dostawa skrzynek na ulotki reklamowe -
Dostawcy artykułów biurowych -
Dostawcy artykułów higieniczno-sanitarnych -
Dostawcy materiałów budowlanych -
Dostawcy pozostali -
Dostawcy ubrań roboczych -
Dostawcy usług informatycznych oraz sprzętu komputerowego -