Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
625383 ZP/P/20/22 Roboty budowlane Przebudowa i Remont pomieszczeń warsztatowych i ich adaptacja do uruchomienia nowych stanowisk badawczych w budynku C przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu CLAiO Poznań 2022-07-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
619814 TZDH/11/2022 Dostawy antracytu. IMN Gliwice 2022-07-05 09:50:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
630478 TEMiA/01/2022 Dostawy pomocniczych materiałów ogniotrwałych IMN Legnica 2022-07-05 09:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
620374 TEMiA/02/2022 Usługa przeglądów, napraw i modernizacji dźwignic IMN Legnica 2022-07-06 09:50:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
629726 ZP/G/19/22 „Modernizacja dachu hal technologicznych nr V i VI zlokalizowanych na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych” IMN Gliwice 2022-07-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
634272 ZP/G/26/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch gatunków drutu Ag900:1.Drut Ag900 fi1,72mm(+0,01)z 6zwinięty w krąg o średnicy ok 700mm Krążki:5kg+ewentualna opcja (+5kg) 2.Drut Ag900 fi 1,97 mm (+0,01) z 6 zwinięty w krąg o średnicy ok 700 mm Krążki:5kg+ewentualna opcja (+5kg) IMN Gliwice 2022-07-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
634389 ZP/G/27/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech rodzajów drutu: 1. Drut AgSn 010 średnica 1,8 mm ± 0,04; (stan twardy) ilość 40kg (±10%) 2. Drut AgNi 10 średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 15kg (±10%) 3. Drut AgNi 10 średnica 2,0 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 10kg (±10%) IMN Gliwice 2022-07-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
632555 TZMŚ/05/2022 Dostawy worków papierowych-wentylowych IMN Legnica 2022-07-08 09:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
629361 TZDH/12/2022 Dostawy złomu Fe: stalowego kawałkowego i stalowego drobnego. IMN Gliwice 2022-07-26 09:50:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
631767 TZDH/14/2022 Zaprojektowanie, dostawa i montaż palnika gazowo-tlenowego wraz z układem sterowania dla pieca KPO2 IMN Legnica 2022-08-02 09:50:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
617036 TZDH/04/2022 Dostawy rudy cyny Sn o zawartości min. Sn 65% IMN Legnica 2022-06-30 09:50:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
629330 ZP/G/25/22 „dostawa oraz instalacja urządzenia wyposażonego w dwa moduły do przekształcania wyjściowych materiałów polimerów w mikrowłókna lub nanowłókna, wraz ze szkoleniem pracowników,.” IMN Gliwice 2022-06-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
624067 ZP/G/21/22 „Opracowanie mające na celu wykonanie analizy opłacalności odzysku ołowiu z osadów po ługowaniu koncentratów cynkowych” IMN Gliwice 2022-06-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
624442 ZP/P/23/22 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych Oddziału w Poznaniu – obiektu w Wierzenicy w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 r. CLAiO Poznań 2022-06-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
611340 ZP/G/17/22 „Wymiana części rurociągów zakładowej sieci zewnętrznej c.o. na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach” IMN Gliwice 2022-06-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
614113 ZP/G/18/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech rodzajów drutu: 1. Drut AgSnO10 średnica 1,80mm ± 0,04; (stan twardy) ilość 20kg (±10%) 2. Drut AgCdO10 średnica 4,0mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 30kg (±10%) 3. Drut AgNi10 – średnica 4,0 mm ±0,04; (stan miękki) – ilość 20kg (±10 %) IMN Gliwice 2022-05-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
611113 ZP/P/15/22 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do prowadzenia syntez z użyciem mikrofal. CLAiO Poznań 2022-05-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
600905 ZP/P/11/22 Dostawa, montaż i uruchomienie komory temperaturowej CLAiO Poznań 2022-05-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
598502 TZDH/07/2022 Usługa kruszenia, separacji magnetycznej i przesiania heterogenicznych pozostałości z procesu produkcji stopów ołowiu. IMN Gliwice 2022-04-20 09:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
592614 ZP/G/14/22 Dostawę taśmy Fe-Si-B-Cu-Nb (np. FINEMET lub równoważna), Delivery of Fe-Si-B-Cu-Nb strip (eg FINEMET or equivalent) IMN Gliwice 2022-04-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
626555 TZMŚ/02/2022 Usługa transportu realizowana samochodami z naczepą typu plandeka IMN Legnica 2022-06-28 10:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
608059 TZDC/03/2022 Dostawy pyłów cynkowych. IMN Gliwice 2022-05-23 21:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
593102 TZDH/05/2022 Zaprojektowanie, dostawa i montaż palnika gazowo-tlenowego wraz z układem sterowania dla pieca KPO2 IMN Gliwice 2022-05-23 10:26:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
597516 LBHP/01/2022 Dostawy rękawic IMN Legnica 2022-05-13 11:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
594045 TZDH/08/2022 Dostawy koncentratu Pb o zawartości Bi<0,6% IMN Legnica 2022-04-13 08:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
592520 TZDH/06/2022 Dostawy oleju napędowego. IMN Gliwice 2022-05-30 14:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
585160 LBHP/02/2022 Dostawy środków ochrony dróg oddechowych. IMN Gliwice 2022-06-08 14:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
572443 TZDH/03/2022 Dostawy stopu ołowiu o zawartości min. 97% Pb IMN Legnica 2022-04-06 13:24:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
578261 TZDH/01/2022 Dostawy oleju napędowego. IMN Gliwice 2022-03-28 15:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
577007 TZDC/01/2022 Dostawy koncentratu cynku. IMN Gliwice 2022-03-30 08:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to