Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
637135 44/PN/2022 "Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach, utrzymania terenów zielonych, powierzchni utwardzonych na terenie kompleksów wojskowych". Urszula VUKOMANOVIĆ 2022-08-12 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
641977 46/W1/2022 „Remont budynku nr 122 na terenie JW. w Białymstoku” Magdalena PIEKUTOWSKA 2022-08-08 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
645199 48/W1/2022 "Dostawa 747 szt. płyt drogowych MON 300x150x15 cm wraz z transportem i rozładunkiem". Urszula VUKOMANOVIĆ 2022-08-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
644145 47/OiB/2022 "Naprawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu 25. WOG Białystok”. Urszula VUKOMANOVIĆ 2022-08-04 09:00:00 Przetarg ograniczony - wnioski Service Go to
642120 45/W1/2022 45/W1/2022 "Odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych – WZZ GRANICA". Urszula VUKOMANOVIĆ 2022-07-28 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
630504 43/W1/2022 Jednorazowa dostawa Komponentów do Plecaków Ratownika-Sanitariusza, Plecaków Ratownika Medycznego, Toreb Lekarza, sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych Magdalena PIEKUTOWSKA 2022-07-01 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
623114 42/W1/2022 na: „Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia, środków ochrony indywidualnej”. Magdalena PIEKUTOWSKA 2022-06-23 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
622159 41/W1/2022, „Remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w m. Dąbrowa Moczydły”. Ewa Śliska 2022-06-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617109 40/PN/2022 "Usługa zabezpieczenia w przenośne urządzenia sanitarne na potrzeby bieżącej działalności oraz ćwiczeń jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności 25. WOG”. Ewa Śliska 2022-06-21 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
615736 39/W1/2022 „Remont klatki schodowej w WKU w Białymstoku”. Magdalena PIEKUTOWSKA 2022-06-07 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings