Attachments for proceeding Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Numer sprawy DR/RG.271.06.2019 ID 246076

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS148-363668-pl.pdf pdf 177.31 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
7251_EGZ_SIWZ_2020_Zal_5_Umowa.pdf pdf 436.6 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
7252_EGZ_SIWZ_2020_Zal_6_Oswiadczenie__Grupa_kapitalowa.pdf pdf 275.55 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
7253_EGZ_SIWZ_2020_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.pdf pdf 186.81 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
7254_EGZ_SIWZ_2020_Zal_8_Pelnomocnictwo.pdf pdf 265.98 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 201 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 78 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_3_JEDZ-1.doc doc 203 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 65.5 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 41.5 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_8_Pełnomocnictwo.doc doc 35 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
7247_EGZ_SIWZ_2020_Zal_1_Wykaz_PPE.pdf pdf 865.5 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
7248_EGZ_SIWZ_2020_Zal_2_Formularz_Oferty.pdf pdf 285.95 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
7249_EGZ_SIWZ_2020_Zal_3_JEDZ-1.pdf pdf 508.55 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
7250_EGZ_SIWZ_2020_Zal_4_Wykaz_dostaw.pdf pdf 260.31 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
EGZ_SIWZ_2020.pdf pdf 574.49 2019-08-05 15:23:00 Artur Waśniewski Proceeding
DR.RG.271.06.4.2019 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 379.36 2019-10-01 11:25:51 Barbara Wiśniewska Public message
DR.RG.271.06.3.2019 sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.pdf pdf 224.47 2019-09-17 13:02:21 Barbara Wiśniewska Public message
7357_Info_z_otwarcia.pdf pdf 145.03 2019-09-12 13:31:36 Barbara Wiśniewska Public message