Found 1005 results


Proceeding

Logo Firmy
Wykonanie deratyzacji w budynkach należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2020 roku (ID 315077)
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

Proceeding in progress: 26-02-2020 12:00:00
Logo Firmy
312556 Wykonanie projektu i montażu instalacji sprężonego powietrza. (ID 312556)
Górażdże Cement S.A., KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 26-02-2020 13:05:00
Logo Firmy
1/WA/PN/2020 Usługi prania dla Centrum Usług Logistycznych (ID 306141)
Centrum Usług Logistycznych

Proceeding in progress: 26-02-2020 14:00:00
Logo Firmy
PRT-251/1/2020 JEDZ - Zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski - Skarżysko Kamienna (ID 314878)
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Proceeding in progress: 27-02-2020 08:00:00
Logo Firmy
06/PN/2020 Konserwacja podjazdu i opaski odwadniającej przy budynku nr 57 na terenie JW w Hajnówce (K – 741) (ID 313824)
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

Proceeding in progress: 27-02-2020 09:00:00
Logo Firmy
1/PN/ZP/D/2020 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w USK im. WAM – CSW w Łodzi” (ID 303822)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Proceeding in progress: 27-02-2020 09:00:00
Logo Firmy
68/2019. Dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Nr postępowania: 68/2019. (ID 296820)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Proceeding in progress: 27-02-2020 09:30:00
Logo Firmy
ZDH/12/2019 Dostawy ołowiu metalicznego (ID 309094)
Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding in progress: 27-02-2020 09:50:00
Logo Firmy
3/PN/2020 odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej o kodzie 19 12 12 z podziałem na zadania (ID 304274)
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Proceeding in progress: 27-02-2020 10:00:00
Logo Firmy
DZ/2/4/2020 Modernizację monitoringu technologicznego spalin przed i za IOS WR-25 linia 1 i 2 wraz z zabudową na IOS WR-25 linia 3 (ID 314637)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o.

Proceeding in progress: 27-02-2020 11:00:00
Logo Firmy
DZ/2/2/2020 Zabudowa monitoringu technologicznego spalin kotłów WR-25 nr 1, 2, 3, 4. (ID 314478)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o.

Proceeding in progress: 27-02-2020 11:00:00
Logo Firmy
4/PNE/SW/2020 „Dostawa zestawu wiertarkowego szybkoobrotowego ” (ID 306612)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Proceeding in progress: 27-02-2020 11:00:00
Logo Firmy
DZ/2/11/2020 Modernizacja rozdzielni głównej 0,4 kV RN-2 kotłowni WP-70 PEC- Gliwice Sp. z o.o. (ID 314163)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o.

Proceeding in progress: 27-02-2020 11:00:00
Logo Firmy
006/TK/2020 Przetarg nieograniczony- 006/TK/2020 "Budowa garażu czterostanowiskowego" (ID 313833)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie

Proceeding in progress: 27-02-2020 11:00:00
Logo Firmy
45/BZP-U.510.2.2020/TK Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 - Etap 20 (ID 313430)
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Proceeding in progress: 27-02-2020 11:00:00
Logo Firmy
TI.261.30.2019 Budowa sieci wodociągowej w Rędzinach ulica boczna od ul. Wesołej. (ID 315366)
PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Proceeding in progress: 27-02-2020 11:00:00
All Proceedings...