Found 762 results

Proceeding

Logo Firmy
ZP/46/2019 Usługi z zakresu medycyny pracy (ID 245611)
21 Baza Lotnictwa Taktycznego

Proceeding in progress: 04-09-2019 11:00:00
Logo Firmy
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) 2019/S 143-352549 Usługa sprzątania Numer referencyjny: ZP 46/VI/19 (ID 243795)
31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

Proceeding in progress: 04-09-2019 11:00:00
Logo Firmy
System gospodarki odpadami komunalnymi – zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (OA.271.2.27.2019) (ID 245781)
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Proceeding in progress: 04-09-2019 11:30:00
Logo Firmy
Dostawa energii elektrycznej (nr postępowania PZP1-25-33/2019) (ID 245729)
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 04-09-2019 12:00:00
Logo Firmy
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego (ID 243686)
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Proceeding in progress: 04-09-2019 12:00:00
Logo Firmy
Dostawa leków i opatrunków (postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO) (ID 245951)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu

Proceeding in progress: 04-09-2019 12:00:00
Logo Firmy
D25C/251/N/23-43rj/19 SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE (ID 245274)
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 05-09-2019 09:30:00
Logo Firmy
Dostawa łóżek szpitalnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie (ID 242036)
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie

Proceeding in progress: 05-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawa leków różnych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze - PNG/1/07/2019. (ID 243530)
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.

Proceeding in progress: 05-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
Przetarg nieograniczony nr WNP/626/PN/2019 pt. ZAKUP MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH (ID 245705)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Proceeding in progress: 05-09-2019 11:00:00
Logo Firmy
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu wywrotka - nr 01 36 2019. (ID 245561)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Proceeding in progress: 05-09-2019 11:00:00
Logo Firmy
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy węzłów cieplnych wraz z instrukcjami eksploatacji -zadania 97 i 99, znak sprawy 2019/S 149-368343 (ID 245978)
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Proceeding in progress: 05-09-2019 13:00:00
All Proceedings...